FOK KERTEMINDE
Forside Meddelelser Årets aktiviteter Jollelavet Spidsgatteren SYV Bliv medlem! Kontingent Generalforsamling Kontakt
 
OM FOK
FOK-folderen FOK's historie FOK i avisen
 
FOTOS 2023
Forårsklargøring 2023
 
BILLEDER/ARKIV
SYV og NG259 på bugten SYV på land 2022 SYV klargøring 2022 Vinter 2021 Sommer 2021 Maj 2021 April 2021 Marts 2021 Januar 2021 Fotos 2020 Fotos 2018 Fotos 2010-2015 Fotos 2005-2010 Fotos 2001-2004
 
TEST
Farvepalette TEST
 
 
  AutoWeb © cwang.dk
FOK Kerteminde   
Topbanner
04.05.2024 - FOK's historie
 
FOK's historie
Foreningens første navn var "Foreningen af Ombyggede Kuttere i Kerteminde", heraf FOK!
Af Jens Kristensen
 
 
 
speaker-anim.gif
 
 
 
 
Set fra kajen ved Thorsteds fiskerestaurant, eller fra terrassen på Tornøes Hotel, ligger de som perler på en snor sammen med museets skib Rylen - mellem beddingen og restaurant Rudolf Mathis. Alle er ombyggede fiskerfartøjer eller ældre lystbåde.
 
Det er træbåde, og ejerne er medlemmer af "Træskibsforeningen FOK". Foreningens klubhus er det eneste tilbageblevne af de forhenværende fiske-huse på Dosseringen. Fiskeeksportør Abbednæs’ træbygning mod kajen blev revet ned i forbindelse med restaurering af kajanlægget, men senere blev der bygget en mindre tilbygning som værksted for "FOK". Abbednæs’ tidligere kontor er nu foreningens samlingsrum, som vi ubeskedent kalder "Den fine stue".
 
Foreningens formål er at bevare træskibsmiljøet i Kerteminde gamle havn. Behovet opstod omkring 1975 - da det var praktisk uforeneligt med marinaregulativet at have en ældre træbåd der, samtidig med at der var pladsmangel i Kerteminde Gamle Havn. Så gik ejerne af et antal ombyggede kuttere sammen om at etablere pladser til deres skibe på det ledige areal langs Dosseringen, hvor fiskehandlerne førhen havde deres domæne.
 
Foreningens første navn var "Foreningen af Ombyggede Kuttere i Kerteminde" (heraf FOK). Efter langvarige forhandlinger med byråd og havneudvalg (vi blev kaldt "kværulanterne" i byrådet) - lykkedes det. Foreningen blev stiftet i 1979 og vi fik lov til, på egen bekostning og arbejdskraft at etablere 8 liggepladser på tværs af strømmen. Fast fortøjet til pullerter på kajen, pæle i strømmen. Vanskelige besejlingsforhold, men det var det bedste, vi kunne opnå på det tidspunkt. Senere har vi med tilfredshed oplevet, at Kerteminde Kommune ønskede at overtage og udvide vores fortøjningsanlæg og at restaurant "Rudolf Mathis" kom til. Desuden fiskerestauranten overfor samt "Fjord og Bæltcentret". Nu kom der igen liv i den ældste del af trafik- og fiskerihavnen i Kerteminde. Endelig, i 2013 kom "Renaissancehavnen" til, således at der nu er dannet en hel ny havneprofil omkring FOKs træskibsbro.
 
Flere medlemmer af "Træskibsforeningen FOK" var så glade for træskibe og for Kertemindes historie som fiskerihavn, at vi påtog os at redde den sidste eksisterende jolle fra bæltfiskeriet. "NG 259" havde stået på land på Lillestranden i en årrække og var klar til Sct. Hansbålet. FOK overtog jollen og restaurerede den grundigt. Nogle år senere fik vi ansvaret for den sidste fjordjolle: "Vilhelm". Begge joller er fra omkring 1880-1890. Vi fik midler fra Skibsbevaringsfonden og en række private fonde til restaurering og rigning af jollerne. Yderligere overtog vi ansvaret for en klassisk fiskepram fra Kertinge Nor. Det blev nødvendigt med en mandstærk indsats af frivillige kræfter for at kunne vedligeholde og sejle disse historisk værdifulde, bevaringsværdige fiskefartøjer. Vi oprettede "FOKs Jollelaug" for medlemmer, der af kærlighed til de gamle klinkbyggede både ville ofre såvel kontingent som masser af arbejdstid for at for at klare den opgave.
 
Omkring 2010 opførte FOK’s medlemmer en lille "museumsbro" ved klubhuset med plads til prammen "Linda" og de to smakkeriggede fiskejoller.
 
Træskibsforeningen FOK har en række medlemsaktiviteter på vand og i land i årets løb. Vi har aftensejlads, når vejret er til det, med smakkejollerne en gang ugentligt i sæsonen og deltager i forskellige træskibsstævner. Medlemmer af FOK/jollelauget arrangerer selv sejladser med de skibe, der er tilknyttet foreningen.
 
Du kan blive fuldgyldigt medlem af FOK, eller medlem af jollelauget, eller støtte os gennem passivt medlemsskab.
 
Under halvtaget på klubhusets østside finder du et udhængsskab med forskellige oplysninger om "Rylen", Kertemindes fiskeri-historie og om Træskibsforeningen FOK.
 
/jenskr
 
 
04.05.2024 - FOK's historie
Copyright © by Træskibsforeningen FOK Kerteminde
Dette website gemmer ikke cookies, opsamler ikke data om brugerne, og viser ikke brugertilpassede annoncer !