http://www.fok-kerteminde.dk ..

Forside
  11.03.2017 - Træskibsforeningen FOK > FOK's historie

   
  OM FOK
   
  Forside
  Årets aktiviteter
  Jollelavet
  Bliv medlem!
  Kontingent
  Generalforsamling
  Vedtægter
  Kontakt
   
   
  ARKIVER
   
  FOK-folderen
FOK's historie
  FOK i avisen
   
  2015: Fotos
  2014: Fotos
  2013: Fotos
  2011: Årets gang i FOK
  2010: FOK's Museumsbro
  2010: TS-pinse i Århus
  2008-2010: "Vilhelm"
  2006: Sæsonslut
  2005: Sæsonslut
  2005: 25 års jubilæum
  2004: Frokostsejlads
  2004: Standerhejs
  2004: Fliser
  2003: Frokostsejlads
  2002: NG259 jollen
  2001: NG259 jollen
   
   

 
FOK's historie
 
Foreningens første navn var "Foreningen af Ombyggede Kuttere i Kerteminde", heraf FOK!
 
Af Jens Kristensen
 

Åbn: foks-historie-2016.mp3   HØJTLÆSNING: Lyt til historien om FOK!
 

 
Set fra kajen ved Thorsteds fiskerestaurant, eller fra terrassen på Tornøes Hotel, ligger de som perler på en snor sammen med museets skib Rylen - mellem beddingen og restaurant Rudolf Mathis. Alle er ombyggede fiskerfartøjer eller ældre lystbåde.
 
Det er træbåde, og ejerne er medlemmer af "Træskibsforeningen FOK". Foreningens klubhus er det eneste tilbageblevne af de forhenværende fiske-huse på Dosseringen. Fiskeeksportør Abbednæs’ træbygning mod kajen blev revet ned i forbindelse med restaurering af kajanlægget, men senere blev der bygget en mindre tilbygning som værksted for "FOK". Abbednæs’ tidligere kontor er nu foreningens samlingsrum, som vi ubeskedent kalder "Den fine stue".
 
Foreningens formål er at bevare træskibsmiljøet i Kerteminde gamle havn. Behovet opstod omkring 1975 - da det var praktisk uforeneligt med marinaregulativet at have en ældre træbåd der, samtidig med at der var pladsmangel i Kerteminde Gamle Havn. Så gik ejerne af et antal ombyggede kuttere sammen om at etablere pladser til deres skibe på det ledige areal langs Dosseringen, hvor fiskehandlerne førhen havde deres domæne.
 
Foreningens første navn var "Foreningen af Ombyggede Kuttere i Kerteminde" (heraf FOK). Efter langvarige forhandlinger med byråd og havneudvalg (vi blev kaldt "kværulanterne" i byrådet) - lykkedes det. Foreningen blev stiftet i 1979 og vi fik lov til, på egen bekostning og arbejdskraft at etablere 8 liggepladser på tværs af strømmen. Fast fortøjet til pullerter på kajen, pæle i strømmen. Vanskelige besejlingsforhold, men det var det bedste, vi kunne opnå på det tidspunkt. Senere har vi med tilfredshed oplevet, at Kerteminde Kommune ønskede at overtage og udvide vores fortøjningsanlæg og at restaurant "Rudolf Mathis" kom til. Desuden fiskerestauranten overfor samt "Fjord og Bæltcentret". Nu kom der igen liv i den ældste del af trafik- og fiskerihavnen i Kerteminde. Endelig, i 2013 kom "Renaissancehavnen" til, således at der nu er dannet en hel ny havneprofil omkring FOKs træskibsbro.
 
Flere medlemmer af "Træskibsforeningen FOK" var så glade for træskibe og for Kertemindes historie som fiskerihavn, at vi påtog os at redde den sidste eksisterende jolle fra bæltfiskeriet. "NG 259" havde stået på land på Lillestranden i en årrække og var klar til Sct. Hansbålet. FOK overtog jollen og restaurerede den grundigt. Nogle år senere fik vi ansvaret for den sidste fjordjolle: "Vilhelm". Begge joller er fra omkring 1880-1890. Vi fik midler fra Skibsbevaringsfonden og en række private fonde til restaurering og rigning af jollerne. Yderligere overtog vi ansvaret for en klassisk fiskepram fra Kertinge Nor. Det blev nødvendigt med en mandstærk indsats af frivillige kræfter for at kunne vedligeholde og sejle disse historisk værdifulde, bevaringsværdige fiskefartøjer. Vi oprettede "FOKs Jollelaug" for medlemmer, der af kærlighed til de gamle klinkbyggede både ville ofre såvel kontingent som masser af arbejdstid for at for at klare den opgave.
 
Omkring 2010 opførte FOK’s medlemmer en lille "museumsbro" ved klubhuset med plads til prammen "Linda" og de to smakkeriggede fiskejoller.
 
Træskibsforeningen FOK har en række medlemsaktiviteter på vand og i land i årets løb. Vi har aftensejlads, når vejret er til det, med smakkejollerne en gang ugentligt i sæsonen og deltager i forskellige træskibsstævner. Medlemmer af FOK/jollelauget arrangerer selv sejladser med de skibe, der er tilknyttet foreningen.
 
Du kan blive fuldgyldigt medlem af FOK, eller medlem af jollelauget, eller støtte os gennem passivt medlemsskab.
 
Under halvtaget på klubhusets østside finder du et udhængsskab med forskellige oplysninger om "Rylen", Kertemindes fiskeri-historie og om Træskibsforeningen FOK.
 
/jenskr
 

Sidetop

Opdateret 11.03.2017        Copyright © 2016 by Træskibsforeningen FOK - DK 5300 Kerteminde - CVR 3624 2388