http://www.fok-kerteminde.dk ..

Forside
  11.03.2017 - Træskibsforeningen FOK > 2010: FOK's Museumsbro

   
  OM FOK
   
  Forside
  Årets aktiviteter
  Jollelavet
  Bliv medlem!
  Kontingent
  Generalforsamling
  Vedtægter
  Kontakt
   
   
  ARKIVER
   
  FOK-folderen
  FOK's historie
  FOK i avisen
   
  2015: Fotos
  2014: Fotos
  2013: Fotos
  2011: Årets gang i FOK
2010: FOK's Museumsbro
  2010: TS-pinse i Århus
  2008-2010: "Vilhelm"
  2006: Sæsonslut
  2005: Sæsonslut
  2005: 25 års jubilæum
  2004: Frokostsejlads
  2004: Standerhejs
  2004: Fliser
  2003: Frokostsejlads
  2002: NG259 jollen
  2001: NG259 jollen
   
   

 
2010: FOK's Museumsbro - byggeriet
 
 

 
Juli 2010
 
Træskibsforeningen FOK har restaureret 2 bevaringsværdige, mere end 100 år gamle fiskejoller fra Kerteminde. En bæltjolle og en fjordjolle. Og en ca 50 år gammel pram, som har været anvendt til fiskeri og jagt på fjorden og i Kertinge Nor.
 
Mellem foreningens klubhus og beddingen på Dosseringen var der et uudnyttet havneareal. Efter positive forhandlinger med Kerteminde Kommune og tilsagn om økonomisk støtte fra LAG-midler, Fritidsfonden samt Kerteminde Brugsforenings Kulturfond, er vi nu gået i gang med at anlægge en lille museal jollebro, hvor jollerne kan ligge samlet, synligt og sikkert.
 
Arbejdet udføres især af 6-8 af foreningens medlemmer (efterlønnere og pensionister) med byggeleder Kristian Fribo som ankermand, tovholder og rorgænger. Når broanlægget er klar og jollerne på plads, er det planen at opføre et lille halvtag på siden af klubhuset med plads til en morgensolsbænk og et par udstillingsmontrer, hvor vi vil fortælle om "Rylen" og jollefiskeriet fra Kerteminde.
 
 
Åbn: gsv_fok-bro_1200.jpg
 
 
Se Google Street View: Bygning af FOK's Museumsbro
 
 

 
Se fotodagbogen om byggeriet hér ..
 
Åbn: FOKsjollehavnFotodagbog2010\index.html
 
Fotodagbog om byggeriet af FOK's Museumsbro
 
 
Fotodagbog om udstillingsmontrene ved FOK's Museumsbro
 
 

 
Åbn: jollehavn001_1600.jpg   Åbn: jollehavn002_1600.jpg
 
 
Åbn: jollehavn004_1600.jpg
 
 

Sidetop

Opdateret 11.03.2017        Copyright © 2016 by Træskibsforeningen FOK - DK 5300 Kerteminde - CVR 3624 2388